fbpx
Close

Cryptosporidium a Giardia

Cryptosporidium a Giardia ve zdrojích pitné vody

Cryptosporidium a Giardia patří k vysoce nebezpečným organismům přítomným ve vodě. Problematika těchto parazitických prvoků patří ve světovém měřítku k jedné z hlavních oblastí zájmu vodárenského výzkumu i vodárenských společností. Vzhledem k tomu, že intenzivní výzkum prvoků Cryptosporidium a Giardia začal poměrně nedávno, není tento ukazatel u nás ani ve většině států dosud normován.

Vodárenské společnosti, které se této problematice budou věnovat již nyní a zajistí si přehled o přítomnosti těchto prvoků ve zdrojích surové vody a v upravené vodě, budou mít za několik let jednodušší situaci.

Podle našich výzkumů, kterým se věnujeme již od roku 1995, se tento prvok nachází asi téměř ve všech našich zdrojích povrchových vod. Ve spolupráci s Parazitologickým ústavem AV ČR jsme byli úspěšnými řešiteli grantů MZe ČR věnovaným tomuto problému a jsme také autoři řady českých i zahraničních publikací v odborných časopisech a na konferencích (jejich seznam je v oddíle „publikace“). Díky mnohaleté praxi máme dostatečné know-how pro spolehlivé stanovení parazitických prvoků Cryptosporidium a Giardia. Spolu s Parazitologickým ústavem AV ČR a Státním zdravotním ústavem jsme později získali také grant grantové agentury AV ČR.

  • Co je Cryptosporirium a Giardia

Cryptosporidium a Gairdia jsou parazitičtí prvoci, jejichž hostitelem jsou zvířata i lidé. Množí se pouze v gastrointestinálním traktu. Nelze je stanovit běžnými kultivačními technikami. Infekčním stadiem jsou oocysty resp. cysty o velikosti několika mikrometrů.

  • Čím jsou prvoci Cryptosporidium a Giardia nebezpeční?

Po infekci dochází ve střevech k namnožení prvoků, kteří narušují střevní sliznici, což způsobuje silná průjmová onemocnění a odvodnění organismu. Jedinci s normální imunitou se s infekcí většinou vyrovnají asi po týdnu. Pro osoby se sníženou imunitou je infekce životu nebezpečná a dosud proti ní neexistuje účinný lék. Největší zaznamenaná epidemie kryptosporidiózy způsobené pitnou vodou se odehrála v americkém Milwaukee (1994), kde se nakazilo 400 000 lidí, z nichž asi 100 na následky zemřelo.

  • Jak se chovají oocysty Cryptosporidium a cysty Giardia na úpravnách vody?

Vzhledem ke svým malým rozměrům a vysoké odolnosti můžou oocysty a cysty procházet při špatné funkci technologické linky úpravny až do upravené pitné vody. Nelze je likvidovat klasickým hygienickým zabezpečením chlorací. I pokročilejší metody desinfekce pitné vody jako jsou ozonizace či oxid chloričitý nejsou dostatečně účinné. Funkci dobře navržené technologické linky však lze do značné míry optimalizovat a tyto nebezpečné organismy lze při úpravě zcela zachytit.

zdroj