fbpx
Close

Echinococus-měchožil

Echinococus

Hyaditóza

https://www.youtube.com/watch?v=_8MDViNmcDQ

Echinokokóza je parazitární onemocnění způsobené infekcí malými tasemnicemi rodu Echinocococus . Echinokokóza je klasifikována jako cystická echinokokóza nebo alveolární echinokokóza.

Cystická echinokokóza (CE) ,

známá také jako hydatidní choroba, je způsobena infekcí larválním stádiem

Echinococcus granulosus , páskovým červem dlouhým ~ 2-7 milimetrů vyskytujícím se u psů (konečný hostitel) a ovcí, skotu, koz a prasat (přechodný) hostitelé. Ačkoli většina infekcí u lidí je asymptomatická, CE způsobuje škodlivé, pomalu se rozšiřující cysty v játrech, plicích a dalších orgánech, které často rostou bez povšimnutí a zanedbávané roky. hydatidní onemocnění, způsobuje pomalu se rozšiřující masy cyst, nejčastěji v játrech a plicích, vyskytují se často i v mozku Léčba může zahrnovat jak léky, tak i chirurgický zákrok.

 

Alveolární echinokokóza (AE) je způsobena infekcí larválním stádiem Echinococcus multilocularis , ~ 1-4 milimetrů dlouhými tasemnicemi vyskytujícími se u lišek, kojotů a psů (koneční hostitelé). Drobní hlodavci jsou mezi hostiteli E. multilocularis. Ačkoli případy AE u zvířat v endemických oblastech jsou relativně časté, případy u lidí jsou vzácné. AE představuje mnohem větší zdravotní hrozbu pro lidi než CE a způsobuje parazitární nádory, které se mohou tvořit v játrech, plicích, mozku a dalších orgánech. Pokud se neléčí, může být AE fatální.

Epidemiologie a r

 

 

izikové faktory

Cystická echinokokóza (CE)

je způsobena infekcí larválním stádiem Echinococcus granulosus . CE se nachází v Africe, Evropě, Asii, na Středním východě, ve Střední a Jižní Americe a ve vzácných případech v Severní Americe. Parazit se přenáší na psy, když požívají orgány jiných zvířat, která obsahují hydatidní cysty. Cysty se u psa vyvinou na dospělé tasemnice. Infikovaní psi vrhají vajíčka tasemnice do výkalů, které kontaminují půdu. Ovce, dobytek, kozy a prasata přijímají vajíčka tasemnice v kontaminované zemi; po požití se vejce líhnou a vyvinou se v cysty ve vnitřních orgánech. Nejběžnějším způsobem přenosu na člověka je náhodná konzumace půdy, vody nebo jídla, které bylo kontaminováno fekální látkou infikovaného psa.Vajíčka Echinococcus  uložená v půdě mohou zůstat životaschopná až jeden rok. Toto onemocnění se nejčastěji vyskytuje u lidí zapojených do chovu ovcí v důsledku role ovcí jako přechodného hostitele parazita a přítomnosti pracujících psů, kteří mají povoleno jíst droby infikovaných ovcí.

Alveolární echinokokóza (AE) je způsobena infekcí larválním stádiem Echinococcus multilocularis . AE se vyskytuje po celém světě a je obzvláště převládající v severních šířkách Evropy, Asie a Severní Ameriky. Dospělý tasemnice se běžně vyskytuje u lišek, kojotů a psů. Infekce larválních stadií se přenáší na lidi požitím potravy nebo vody kontaminované vejci tasemnice.

Lidská echinokokóza (hydatidóza nebo hydatidní nemoc) je způsobena larválními stádii cestod (tasemnice) rodu Echinococcus . Echinococcus granulosus (sensu lato) způsobuje cystickou echinokokózu a je nejčastější formou. Jiný druh, E. multilocularis, způsobuje alveolární echinokokózu a stává se stále běžnějším. S „Neotropickou echinokokózou“ jsou spojeny dva výhradně druhy Nového světa, E. vogeli a E. oligarthrus ; E. vogeli způsobuje polycystickou formu, zatímco E. oligarthrus způsobuje extrémně vzácnou unicystickou formu.

Bylo identifikováno mnoho genotypů E. granulosus, které se liší svou distribucí, rozsahem hostitelů a některými morfologickými rysy; tito jsou často seskupeni do oddělených druhů v moderní literatuře. Mezi známé zoonotické genotypy v komplexu E. granulosus sensu lato patří „klasický“ E. granulosus sensu stricto (genotypy G1 – G3), E. ortleppi (G5) a skupina E. canadensis (obvykle považována za G6, G7, G8). a G10).

Příznaky

Osoby s cystickou echinokokózou často zůstávají asymptomatické, dokud hydatidní cysty obsahující larvální parazity nezůstanou dostatečně velké, aby způsobily nepohodlí, bolest, nevolnost a zvracení. Cysty rostou v průběhu několika let před dosažením dospělosti a rychlost výskytu symptomů obvykle závisí na umístění cysty. Cysty se vyskytují hlavně v játrech a plicích, ale mohou se objevit také ve slezině, ledvinách, srdci, kostech a centrálním nervovém systému, včetně mozku a očí. Ruptura cysty je nejčastěji způsobena traumatem a může způsobit mírné až těžké anafylaktické reakce, dokonce smrt, v důsledku uvolnění cystické tekutiny.

Alveolární echinokokóza (AE) je charakterizována parazitárními nádory v játrech a může se rozšířit do dalších orgánů, včetně plic a mozku. U lidí larvální formy E. multilocularis nezrají úplně na cysty, ale způsobují vezikuly, které napadají a ničí okolní tkáně a způsobují nepohodlí nebo bolest, úbytek hmotnosti a malátnost. AE může způsobit selhání jater a smrt, protože se šíří do okolních tkání a zřídka do mozku. AE je nebezpečné onemocnění, které má za následek úmrtnost mezi 50% a 75%, zejména proto, že většina postižených lidí žije ve vzdálených lokalitách a má špatnou zdravotní péči.