fbpx
Close

Entamoeba histolytica

Améby = Entamoeba histolytica
měňavky / m. úplavičná

Entamoeba histolytica patří podle Westphala a Mohra k běžným, u lidí se vyskytujícím střevním parazitům. “Oproti dřívějšímu názoru je dnes jisté, že Entamoeba histolytica žije normálně jako ostatní střevní amoeby uvnitř střev člověka”. Rozeznáváme tři formy:

Magna – forma (20-30 µm) – Obraz nemoci: Tak zvaná Gewebsform (tkáňová forma -Trophozoit) je virulentní formou. Pomocí proteolytických fermentů phagocytuje erythrocyty a vede k histiolýze střevní stěny (k rozpadu stř. stěny), převážně v oblasti kolonu včetně appendixu a rectosigmoidu (tl. střevo) a sice dle následujících klinických obrazů: Amoebiasa (Amoebenruhr), “Dráždivý tračník”, Divertikulitida, Appendicitida, Enteritis regionalis, Colitis s otokem sliznice, Eroze, Nekroza až těžké COLITIS ULCEROSA . Trophozoity tvoří nejenom vředy, ale též amoebomy – tumory na zánětlivých místech granulované tkáně, které mohou být snadno zaměněny za adenokarcinom 104b. Amoebome se tvoří především v coecum (slepém střevě) a mohou být v daném případě spojeny s haemorrhagickým průjmem (krvavým průjmem). Jejich schopnost, kdykoli proniknout do lymfatické a cévní soustavy má za následek řadu sekundárních onemocnění: hepatitis, abscesy např. jater a plic. Jsou možné i abscesy mozku (u mužů 7 až 9 krát častěji než u žen) 104b. Doprovodné symptomy jsou nedostatečná výkonnost a deprese 105. Jako důkaz jaterní amoebosy je mimo jiné popsán i pravostranný syndrom rameno-paže104b. Ke tkáňovým formám patří i kožní a UROGENITÁLNÍU amoebosa. Daleko méně je známo, že améby jako invazní a depotní alergeny mohou vyvolat nejrůznější obrazy nemocí: k těm patří ALERGICKÁ DREMATÓZA, URTIKÁRIE (kopřivka), angioneurotické edemy (otoky), astma, alergická hepatopatie, recidivující POLYARTRITIDA a MYOPATIE 57. Je třeba zdůraznit, že u sekundárních onemocnění amoebosy zpravidla NEDOCHÁZÍ k průjmu.

Minuta-forma – Obraz nemoci: Oproti Magna – formě je Minuta – forma (10-20 µm) obvyklý střevní parazit, který se zdržuje uvnitř střeva a je apatogenní. Rozhodující význam má ale ta skutečnost, že se minuta-forma vlivem určitých podmínek může změnit na patogenní. Jako příčina se zde uvádí: dietní chyba, porucha střevní flóry, infekční nemoci, ale také těhotenství 104b, dále medikamenty, zvláště immunsuppressiva jako např. corticosteroidy, které mohou způsobit průjem s letálním koncem, a konečně klima s průměrnými teplotami 20-25°C a více, tedy s teplotami, které už léta stále častěji prožíváme i v Západní Evropě.

Čtyřjaderné cysty: Ne z formy Magna, nýbrž jenom z Minuta-formy se vyvíjejí čtyřjaderné cysty, vlastní nosiči nfekce, které jsou vyloučeny stolicí. Akutní průjem nepředstavuje žádný zdroj infekce, nýbrž výhradně bezsymptomatické amoební nosiče cyst. Amoební nosič může denně vyloučit 30-40 milionů těchto cyst. V protikladu k Magna a Minuta formě, které během několika minut odumřou, přežívají cysty ve vlhkém prostředí v závislosti na teplotě mezi 8. a 30. dny.

Zdroj infekce: Amoební infekce probíhá v podstatě stejně jaku u lamblií, tedy fekál- orální cestou. Adekvátně velké riziko představuje špatná hygiena, homosexualita, jakož i zelenina a ovoce hnojené fekáliemi. V endemických oblastech je jedním z rozhodujících zdrojů pitná voda – i ta chlorovaná – jakož i kostky ledu a nápoje. Kromě toho jsou amoební cysty rozšiřovány také hmyzem a zvláště mouchami.