fbpx
Close

Prevence – psi

Zdravé návyky

Doporučujeme mytí rukou, kdykoli si hrajete nebo pracujete se psy.

Osoba mytí rukou mýdlem a vodou

Osoba mytí rukou mýdlem a vodou.

 • Po kontaktu se psy, slinami nebo stolicí psů si umyjte ruce mýdlem a tekoucí vodou. Nezapomeňte dětem pomáhat při mytí rukou. Důkladné mytí rukou sníží riziko přenosu nemocí na lidi.
 • Vyhněte se kousnutí a poškrábání od psů. Psí kousnutí může být zdrojem nákazy, nebo může být zdrojem vztekliny. Buďte opatrní s neznámými zvířaty. K psům přistupujte opatrně, i když se zdají být přátelští.
 • Vyzvedněte a zlikvidujte psí výkaly, zejména v oblastech, kde by si děti mohly hrát. Odstraňte psí výkaly, tak aby nebyly zdrojem nákazy pro děti a ostatní zvířata.
 • Navštivte svého veterináře, aby váš pes zůstal zdravý a předcházel infekčním onemocněním.

Tipy pro prevenci nemocí souvisejících se psem

Před výběrem psa

 • Některé typy adopcí psů nebo štěňat,í adopce domácích mazlíčků z útulků , nemusí být pro vaši rodinu vhodné z důvodu rizika onemocnění. To platí zejména v případě, že v domácnosti žijí malé děti, těhotné ženy nebo osoby se slabým imunitním systémem. Mezi osoby se slabým imunitním systémem mohou patřit senioři nebo lidé s onemocněním, jako je cukrovka nebo HIV / AIDS, nebo pacienti podstupující chemoterapii.
 •  Zeptejte se svého veterináře na správné krmení, péči a prostředí, které jsou pro psa, který  a vyberete, nejlepší variantu.
 • Uvědomte si, že psy mohou ve své stolici vrhat Campylobacter , Giardia , háďátka, škrkavky a další bakterie. Uklízjte po svém miláčku často. Po krmení nebo čištění psa si důkladně omyjte svoje ruce a vašeho a dítěte .

Výběr psa

Malý pes.

 • Zjistěte postoj psa, temperament, velikost a úroveň aktivity s rodinou, domovem a množstvím času, který musíte strávit se svým domácím mazlíčkem.
 • Vyberte si psa, který je jasný, pozorný a hravý. Psi a štěňata by měla mít lesklou, měkkou srst.. Příznaky nemoci u psa zahrnují objevující až po delší době: depresivní stav, průjem, neobvyklé dýchání a tekutinu vytékající z očí nebo nosu. Nezapomeňte vzít svého nového psa nebo štěně k veterináři co nejdříve.
 • Pokud váš pes onemocní nebo zemře brzy po zakoupení nebo adopci, odneste psa okamžitě k veterináři a informujte obchod se zvířaty, chovatele nebo záchrannou organizaci o nemoci nebo smrti zvířete. byl domácí mazlíček čistokrevný, sdělte to svému veterinárnímu lékaři. Důkladně vyčistěte prostor, ve kterém je vaše domácí zvíře, a zvažte nákup alespoň pár týdnů před nákupem nebo adopcí jiného domácího mazlíčka.

 

Bydlení vašeho psa

pes za plotem

Pes na oploceném dvoře.

 • Je důležité, abyste pro svého psa zajistili bezpečné, teplé a pohodlné prostředí.
  • Pokud bude váš pes umístěn venku, poskytněte mu útočiště jako je psí bouda, když je chladno nebo deštivé počasí, aby měl stín, když je horko. Ochrana psa před změnami počasí sníží stres a pomůže jej udržet zdravého.
 • Ujistěte se, že váš pes má přístup k čerstvé, čisté vodě každý den.
 • Zvažte oplocení ve vašem dvoře spíše než svázání psa venku. Plot vám nejen poskytne prostor pro domácí mazlíčky ke hře, ale také jej ochrání před volně žijícími zvířaty a sníží riziko cizích interakcí s vaším psem. Několik studií ukázalo, že psi na řetízku budou pravděpodobně kousat než psi na oploceném dvoře.
 • Pokud je váš pes v chovatelské stanici, ujistěte se, že jej pravidelně čistíte, aby se zabránilo hromadění výkalů a možnému šíření nemoci.

Sledujte zdraví vašeho domácího mazlíčka

veterinární lékař zkoumá psa

Veterinární lékař zkoumá psa.

 • Navštivte veterináře k běžné prohlídce a péči, aby váš pes zůstal zdravý a předcházel infekčním onemocněním. Preventivně psa odčervujte na blechy, srdeční červy a dalších parazitů a pravidelně očkujte, aby se zabránilo některým chorobám.
 • Ihned v domě vyčistěte veškerou moč, výkaly nebo zvratky a oblast dobře dezinfikujte. Používejte jednorázové rukavice a poté si důkladně umyjte ruce .
 • Pokud zaznamenáte nějaké známky nemoci u vašeho domácího mazlíčka, kontaktujte svého veterináře. Mějte na paměti, že i pes, který vypadá zdravě, by mohl šířit bakterie a parazity na lidi a jiná zvířata.

 Začátek stránky

Psí kousnutí

Prevence při kousnutí psa

pes v agresivním postoji, ukazující zuby

Pes v agresivním postoji, ukazující zuby.

Asi 4,5 milionu Američanů je pokousáno psem, z nichž mnohé vyžadují okamžitou lékařskou péči. Malé děti ve věku 5 až 9 let jsou s největší pravděpodobností kousnuty psy, přičemž chlapci jsou kousnuti častěji než dívky.

Postupujte podle těchto tipů, abyste zabránili kousnutí psa.

Co dělat, když vás pes uštkne nebo poškrábe

Bakterie se mohou šířit ze psích kousnutí a škrábanců, i když se rána nezdá být hluboká nebo vážná. Pokud dojde ke kousnutí psa, měli byste -

 • Rány ihned omyjte teplou mýdlovou vodou.
 • Vyhledejte lékařskou pomoc:
  • Pokud nevíte, zda byl pes očkován proti vzteklině
  • Pokud se pes jeví nemocný nebo jedná podivně
  • Pokud je rána hluboká (nekontrolované krvácení, ztráta funkce, extrémní bolest, expozice svalů nebo kostí atd.)
  • Pokud rána zčervená, bolestivá, teplá nebo oteklá, nebo se u vás objeví horečka
  • Pokud to bylo více než 5 let od posledního očkování tetanu
  • Máte-li jakékoli obavy o zdraví vašeho nebo vašeho dítěte
 • Nahlaste to místnímu veterinárnímu oddělení nebo zdravotnímu oddělení.
  • Pokud je to možné, kontaktujte majitele a ujistěte se, že zvíře má současné očkování proti vzteklině. Budete potřebovat licenční číslo vakcíny proti vzteklině, jméno veterinárního lékaře, který vakcínu podal, a jméno vlastníka, adresu a telefonní číslo.
 • Z důvodu rizika vztekliny zajistěte, aby byl pes viděn veterinářem, a pokud je nemocný nebo umírá do 10 dnů po kousnutí, obraťte se na místní zdravotní oddělení.