fbpx
Close

Přenod parazitárních onemocnení krví

Někteří paraziti mohou být krevní. To znamená:

  1. parazit se nachází v krvi infikovaných lidí; a
  2. parazit by se mohl šířit na jiné osoby vystavením krve infikovaného člověka (například transfuzí krve nebo sdílením jehel nebo injekčních stříkaček kontaminovaných krví).

Příklady parazitárních nemocí, které mohou být přenášeny krví, zahrnují africkou trypanosomiázu , babesiózu , Chagasovu chorobu , leishmaniózu , malárii a toxoplazmózu . V přírodě se mnoho krevních parazitů šíří hmyzem (vektory), takže se také označují jako nemoci přenášené vektorem. Toxoplasma gondii není přenášen hmyzem (vektorem).

Ve Spojených státech je riziko přenosu vektorem velmi nízké u těchto parazitů, s výjimkou některých druhů Babesia .

Mikroskopické červené krvinky

Mikroskopické červené krvinky.

Krevní transfuze

Mnoho faktorů ovlivňuje to, zda se parazity, které se nacházejí v krevním řečišti, mohou šířit krevní transfuzí. Příklady některých faktorů zahrnují:

  • kolik životního cyklu parazita je utraceno v krvi;
  • kolik parazitů lze nalézt v krvi (jinými slovy, koncentraci nebo úroveň parazita);
  • jak dlouho zůstává parazit v těle, u léčených a neléčených lidí; a
  • jak parazit ovlivňuje lidi. Například, pokud se infikovaní lidé cítí nemocní, nemusí chtít darovat krev nebo mohou být odloženi (odvráceni).

Někteří paraziti tráví většinu nebo celý svůj životní cyklus v krevním řečišti, například druhy Babesia a Plasmodium . Paraziti, jako je Trypanosoma cruzi , se mohou v krvi vyskytovat brzy v infekci (akutní fáze) a později v mnohem nižších hladinách (chronická fáze infekce). Ostatní paraziti migrují (cestují) pouze krví, aby se dostali do jiné části těla.

Mohou se vyskytnout případy parazitů přenášených transfuzí, které nejsou detekovány a nejsou hlášeny, ale riziko infekce je ve srovnání s počtem krevních transfuzí velmi nízké. Ve Spojených státech jsou od roku 1980 publikovány zprávy o případech babesiózy spojené s transfuzí (> 150), malárie (~ 50) a Chagasovy choroby (~ 5). Od roku 1965 byly publikovány zprávy o toxoplazmóze spojené s transfuzí (~ 4).

Screening dárce krve

Potenciální dárci krve jsou dotázáni, zda měli babesiózu nebo Chagasovu nemoc. Pokud je odpověď „ano“, je daná osoba odložena z darování krve.

Potenciální dárci krve jsou také žádáni o jejich nedávné mezinárodní cestování. Lidé, kteří cestovali do města, kde dochází k přenosu malárie, jsou po návratu do Spojených států odloženi o darování krve po dobu jednoho roku. Bývalí obyvatelé oblastí, kde dochází k přenosu malárie, budou odloženi o 3 roky. Lidé s diagnózou malárie nemohou darovat krev po dobu 3 let po léčbě, během této doby museli zůstat bez příznaků malárie.