fbpx
Close

Pomalé viry

Co způsobují Pomalé viry?   Ing. Hana Bláhová

 

Etiologie roztroušených skleróz je ještě složitější, než jsem popsala v předchozím článku.
Po mnoha podrobných měřeních zátěží na nervové soustavě těchto pacientů vyvstává stále zřetelněji úloha nekonvenčních virů. Nesprávně se jim říká pomalé viry, ale já tento název
budu pro jednoduchost používat. Pomalé viry patří k retrovirům.

RETROVIRY / RNA VIRY /

Retroviry se dělí na tři skupiny:
ONKOVIRY, kam patří Onkovirus C
Onkovirus B
Monkey virus D
HTLV-1 …T-buněčný virus leukémie 1
HTLV-2 …T-buněčný virus leukémie 2

SPUMYAVIRY – přirozenými hostiteli jsou savci včetně člověka. Při kultivaci in vitro se v buňkách objevují vzduchové bublinky-vakuolky, což dává kolonii virů pěnovitý vzhled. Odtud dostaly viry název Foamviry-pěnotvorné viry. Spekuluje se o možné etiologické souvislosti s ALS /Amyotrofická laterální skleróza/.

POMALÉ VIRY

Pomalé viry se vyznačují velmi dlouhou dobou latence, která může trvat desítky let. Od projevení prvních symptomů ale nemoc rychle postupuje.
Patří sem :
Virus spalniček –MORBILLIVIRUS, vyvolává
SUBAKUTNÍ SKLEROTIZUJÍCÍ PANENCEFALITIDU
Virus zarděnek : RUBEOLAVIRUS
HIV – 1…vyvolavatel syndromu AIDS
HIV – 2 .. – „ –
Lidský polyomavirus JC- PROGRESIVNÍ MULTIFOKÁLNÍ LEUKOENCEFALOPATIE
Lidský polyomavirus BK
Virus Visna-Maedi – vyvolavatel PARALYTICKÉHO ONEMOCNÉNÍ u ovcí a koz/lentivirus/

Nekonvenční-nezařazené viry – PRIONY

Vyvolávají u lidí i u zvířat přenosná, po řadu let latentně se rozvíjející
SPONGIOFORMNÍ NEURODEGENERATIVNÍ ONEMOCNÉNÍ.
Za objev prionů obdržel Stanley Prusiner r. 1997 Nobelovu cenu. Prionový protein INHIBUJE NERVOVÉ IMPULSY, možná se účastní na regulaci ,,vnitřích hodin“ člověka, na cirkadiánním rytmu. Infekce může být přenesena na laboratorní zvířata. Inkubační doba se pohybuje od půl roku do dvou let. Priony umí donutit hostitelskou DNA, aby se replikovala v jeho prospěch. Existuje několik prionových kmenů,například UPrPSc, takzvaná URINÁRNÍ prionová forma. Infekční PrP – prionový polypeptid – vzdoruje účinkům proteáz, takže se hromadí v buňkách v podobě vláknitých amyloidních plaků. Jsou to snad právě ty plaky , které magnetická rezonance nalézá na CNS pacientů s roztroušenou sklerózou ?
Lidský ani zvířecí organismus si neumí vytvořit proti prionům protilátky. Nevzniká zánět.
Na priony nepůsobí záření, detergenty, rozpustila, ani aldehydy. Jejich infekčnost mírně snižuje var, chlór, více louh a NaOCl, což je v praxi nepoužitelné. Nevíme, kde se priony berou. Zdá se, že v některých případech se jedná o dědičné onemocnění, jindy je to jasná infekce, nebo se vznik prionů spustí v organismu spontánně. Znepokojivá je možnost, že se priony mohou přenést perorálně nebo během operací.

SCRAPIE – česky KLUSAVKA. Prionové onemocnění poprvé popsané u anglických ovcí. Název scrapie vznikl proto,že nemocné ovce měly tendenci se škrábat a neklidně pobíhaly. Zkratka PrP Sc –prionový polypeptid Scrapie . Infekce se přenáší alimentárně a pravděpodobně i krví. Nejprve se objeví v lymfocytech B, pak se množí v Peyerských placích, později se nákaza šíří krví až do CNS. Symptomy se projeví až za několik let změnami chování, tremorem /třasem/, ataxií, prostrací
/úplným vyčerpáním/ a končí smrtí. Ataxie- nekoordinované pohyby spojené většinou s postižením mozečku.
VIRUS LEUKOENCEFALOPATIE NORKů –se objevil tam, kde byli norci krmeni masem z nemocných ovcí
BSE – BOVINNÍ SPONGIOFORMNÍ ENCEFALOPATIE – se objevila tam, jde byl dobytek krmen masokostní moučkou z uhynulých zvířat. ,,Šílenství krav“ . V Anglii onemocněno 170 000 krav. V česku je výskyt BSE vzácností. V Anglii je popsán i případ, že onemocněla i zvířata, která se pásla na louce, kde byl předchozího roku rozházen popel z uhynulých nemocných zvířat.

Lidská onemocnění :
VIRUS KURU –u domorodců na Nové Guinei, související s kanibalismem
VIRUS CJD – CREUTZFELDT-JACOBOVA PRESENILNÍ DEMENCE a jeho nová varianta –
vCJD, která postihuje spíše mladší lidi – je vrozená infekce.
Postihuje osoby obou pohlaví, obvykle ve věku kolem 50 let. Jsou popsány případy infekce CJD po podání hormonálního léku z lidských hypofýz. Inkubace 20-40 let. Zasažena je kůra velkého mozku, mozeček, mozkový kmen a thalamus. Přenos nákazy není znám. Postupující demence je provázena poruchami motoriky, svalovými záškuby, ataxií, ztrátou zraku a jinými symptomy.
GSS – Gerstmann-Straussler-Scheinkerova nemoc . Je podobná CJD, ale rozvíjí se pomaleji.

AlZHEIMEROVA CHOROBA
PICKOVA CHOROBA
AMYOTROFICKÁ LATERÁLNÍ SKLERÓZA
FRONTOTEMPORÁLNÍ DEMENCE
I u těchto nemocí dochází k ukládání bílkovin,/AMYLOIDY/ proto se nevylučuje etiologická souvislost s pomalými viry. Tato onemocnění však nejsou infekční a nepodařilo se je přenést na laboratorní zvířata.